Παρακάτω μπορείτε να βρείτε συμπληρωμένα υποδείγματα δηλώσεων:

odigies sympl d1
odigies sympl d2

 


pdfΔήλωση δικαιώματος σε δικαίωμα υψούν


pdfΔήλωση δικαιώματος δουλείας διόδου


pdfΔήλωση δικαιώματος εγγραπτέας αγωγής


pdfΔήλωση δικαιώματος επικαρπίας σε μεζονέτα


pdfΔήλωση δικαιώματος κατοίκου εξωτερικού με αντίκλητο


pdfΔήλωση δικαιώματος κυριότητας από παραχώρηση δημοσίου


pdfΔήλωση δικαιώματος κυριότητας με δικαστική απόφαση καταδίκης


pdfΔήλωση δικαιώματος κυριότητας με κληρονομιά


pdfΔήλωση δικαιώματος μακροχόνιας μίσθωσης


pdfΔήλωση δικαιώματος με χρησικτησία


pdfΔήλωση δικαιώματος οίκησης σε οριζόντα ιδιοκτησία


pdfΔήλωση δικαιώματος σε απλή οριζόντα


pdfΔήλωση δικαιώματος πλήρους κυριότητας σε οριζόντια ιδιοκτησία


 pdfΔήλωση δικαιώματος ψιλής κυριότητας από κληρονομική διαδοχή εξ αδιαθέτου (Με Διαθήκη)


pdfΔήλωση δικαιώματος πλήρους κυριότητας από κληρονομική διαδοχή εξ αδιαθέτου (Χωρίς τίτλο θανόντα)


 pdfΔήλωση ανηλίκου για πλήρη κυριότητα σε οριζόντια ιδιοκτησία από κληρονομική διαδοχή εξ αδιαθέτου (Χωρίς Διαθήκη)


pdfΔήλωση δικαιώματος πλήρους κυριότητας σε αγροτεμάχιο διανομής


pdfΔήλωση δικαιώματος πλήρους κυριότητας σε ακίνητο με κτίσμα με χρησικτησία


pdfΔήλωση δικαιώματος πλήρους κυριότητας σε απλή κάθετη ιδιοκτησία