Κάτοικοι εσωτερικού

Η προθεσμία υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης (χωρίς πρόστιμο) για τους κατοίκους εσωτερικού είναι 3 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 και ημερομηνία λήξης την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022.

Κάτοικοι εξωτερικού – Ελληνικό Δημόσιο

Η προθεσμία υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης (χωρίς πρόστιμο) για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο είναι 6 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 και ημερομηνία λήξης την Δευτέρα 18 Απριλίου 2022.