Όταν έχετε υποβάλλει ηλεκτρονικά την δήλωσή σας και εκ των υστέρων διαπιστώνετε λάθη, για την διόρθωσή τους ΜΗΝ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ νέα δήλωση αλλά Αίτηση Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης ή στην περίπτωση που παραλείψατε να επισυνάψετε κάποιο έγγραφο Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ